You are here
На Фокус Събития 

Обучение Мениджмънт на спортни събития се проведе в София

В Национална спортна академия „Васил Левски”, град София, се проведе обучението Мениджмънт на спортни събития, през което успешно преминаха 20 български участници.

Обучението бе част от проекта PASSPORT (Project for Academy Sport Support), чиято цел е да насърчава и
подкрепя доброто управление в спорта и двойната кариера на спортистите. Участниците във всеки местен модул ще получат достъп до онлайн образователната платформа, където могат да преминат през всички разработени модули на проекта (общо 6).

Проектът, който представлява партньорство между организатори от 5 страни, осигури практически умения и знания на 20 участници от България чрез модул „Мениджмънт на спортни събития”, който се проведе в периода 17 – 18 септември 2019 г.

Лектори на събитието бяха хърватските специалисти Гордана Николич – ректор на частен университет ПАР, който
прилага успешна програма за двойна кариера на спортисти и Верица Манце – спортен администратор с над 40 години опит в организацията на спортни събития в различни спортове и от различен мащаб.

Двойната кариера на спортистите е един от приоритетите в политиките за спорт и физическа активност на Европейската комисия. Международни проучвания показват, че годишно една трета от активните спортисти се отказват от спорта, защото им отнема прекалено много време. ПАСПорт иска да подпомогне спортистите, като изгради транснационална партньорска мрежа и развие платформа за обучение на атлетите в сферата на спортния мениджмънт, като по този начин се цели да се подобри тяхното професионално развитие.

Ето какво сподели Йоанна Дочевска – председател на „Асоциация за развитие на българския спорт“, която е партньор по проекта от българска страна:

„Темата е изключително важна, защото спортния сектор дава не малка част от заетостта в целия ЕС, а именно 3,5% и същевременно допринася с 3% БВП на съюза. В момента сме в период, в който приключват европейските програми в рамката, в която са планирани до 2020. Прогнозите за след този период са, че най-успешната програма за образование, култура, спорт и младеж ще продължи и че политиката в сферата на спорта ще се развива все повече. Към момента имаме над 50 милиона евро инвестирани в сферата на спорта ежегодно. Надяваме се след 2020 година те да бъдат много повече, защото Европейската комисия осъзнава необходимостта от инвестиции в този сектор.“

Проект PASSPORT е съфинансиран по програма Еразъм+ Спорт на Европейската комисия.
Период на проекта: 01.01.2018 – 30.06.2020

Related posts

Leave a Comment